Links

Privacy- en cookieverklaring Reclamo Hellenique BV & Hellenique Media BV

 

Datum: 15 mei 2018

Versienummer: 2.1

 

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Reclamo Hellenique BV en/of Hellenique Media BV, gevestigd aan: Molenstraat 3a, 3882 AC Putten, Nederland

 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

 

Privacy by Design

Reclamo Hellenique en Hellenique Media hechten aan het belang van ‘Privacy by Design’. Dat betekent dat al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten ten eerste aandacht wordt besteed aan privacyverhogende maatregelen, ook wel privacy enhancing technologies (PET) genoemd. Ten tweede wordt er rekening gehouden met dataminimalisatie: er worden zo min mogelijk persoonsgegevens verwerkt, dat wil zeggen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Indien door u aangeleverd: beeldmateriaal
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie. Aan het einde van deze Privacyverklaring leest u hoe u uw gegevens kunt inzien, aanpassen of laten verwijderen.

 

Wij verwerken geen ‘bijzondere persoonsgegevens’, zoals persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Ook verwerken wij geen genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Reclamo Hellenique of Hellenique Media kan, op verzoek van de gebruikers van onze producten en diensten, door hen aangeleverd beeldmateriaal verwerken tot een product of dienst, welke vervolgens op verzoek en/of met toestemming van de gebruikers wordt toegezonden en/of gepubliceerd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming bijzondere persoonlijke gegevens hebben verwerkt, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie. Aan het einde van deze Privacyverklaring leest u hoe u uw gegevens kunt inzien, aanpassen of laten verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reclamo Hellenique en/of Hellenique Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het verlenen van toegang tot onze website
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • product- en dienstontwikkeling
 • het bepalen van strategie en beleid
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Reclamo Hellenique en/of Hellenique Media, haar relaties en haar medewerkers
 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • op uw verzoek deze gegevens te verwerken tot een product of dienst
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Reclamo Hellenique en/of Hellenique Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Reclamo Hellenique en/of Hellenique Media neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reclamo Hellenique en/of Hellenique Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Personalia

13 maanden

Sommige herinneringsproducten/diensten worden 12 maanden na oorspronkelijk product/dienst verzorgd

Adres

13 maanden

Sommige herinneringsproducten/diensten worden 12 maanden na oorspronkelijk product/dienst verzorgd

Telefoonnummer

13 maanden

Sommige herinneringsproducten/diensten worden 12 maanden na oorspronkelijk product/dienst verzorgd

E-mailadres

13 maanden

Sommige herinneringsproducten/diensten worden 12 maanden na oorspronkelijk product/dienst verzorgd

IP-adres

13 maanden

Wij bewaren het IP-adres van waaruit toestemming/opdracht is gegeven voor een product of dienst voor facturatiedoeleinden

Beeldmateriaal

13 maanden

Product zoals ‘In Memoriam’ wordt 12 maanden na bijbehorend product verzorgd

Gegevens over uw activiteiten op onze website

14 maanden

Wij gebruiken gegevens over uw websitebezoek om zo voldoende medewerkers in te kunnen roosteren. Google Analytics heeft op dit moment een minimale bewaartermijn van 14 maanden.

Factuurgegevens

7 jaar

Verplicht door Belastingdienst

Persoonsgegevens in zakelijke correspondentie

13 maanden

Uw zakelijke correspondentie wordt gebruikt om uw wensen en voorkeuren mbt onze producten en diensten bij te houden. Na 13 maanden inactiviteit worden persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Reclamo Hellenique en/of Hellenique Media verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reclamo Hellenique en/of Hellenique Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ook hier is ons beleid van dataminimalisatie van toepassing.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reclamo Hellenique en/of Hellenique Media gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Reclamo Hellenique en/of Hellenique Media gebruikt vooral cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

 

Cookienaam:   colLettertypen

Doel:                Opslaan van filter en zoekcriteria voor lettertypes

 

Cookienaam:    colKaartenPublic

Doel:                Opslaan van filter en zoekcriteria voor kaarten

 

Cookienaam:    menuslided

Doel:                Module voor het dropdown menu

 

Cookienaam:    colKaarten

Doel:               Opslaan van filter en zoekcriteria voor kaarten tijdens opgaven van kaarten

 

Cookienaam:    colMijnKaarten

Doel:                Opslaan van filter en zoekcriteria voor kaarten onder customcollecties, pagina’s etc. 

 

Cookienaam:    colTeksten

Doel:                Opslaan van filter en zoekcriteria voor teksten 

 

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies

 

Cookienaam:    Google Analytics

Doel:                Bijhouden van websitegebruik voor het kunnen voorspellen van toekomstig websitegebruik en het daarvoor kunnen inroosteren van onze medewerkers. De Analytics cookie wordt geladen via de Google Tag manager.

 

Tracking cookies

Verder maken wij soms gebruik van trackingcookies, zodat we trends bij nieuwe bezoekers kunnen waarnemen en daar eventueel ons producten en dienstenaanbod kunnen aanpassen. Wij gebruiken de volgende advertentie cookies:

 

Cookienaam:    Google Audiences

Doel:                Het kunnen volgen van trends onder het type nieuwe bezoekers. Via Google Tag manager.

 

Cookienaam:    DoubleClick

Doel:                Met deze cookie van Google kunnen we nieuwe bezoekers op een later moment een websitebanner tonen met de door de bezoeker gezochte dienstverlening. Via Google Tag manager.

 

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij soms gebruik van de volgende cookies:

 

Cookienaam:    Addthis

Doel:                Delen van rouwproducten via Social Media op verzoek van de gebruiker

 

Cookienaam:    Facebook

Doel:                Het op verzoek van de gebruiker kunnen doorplaatsen van een ontwerp op hun Facebookpagina.

 

Weigeren / verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van de mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten soms links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reclamo Hellenique en Hellenique Media nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er zijn de  volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (bv rouwmedia.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres, waarbij het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Waar mogelijk gebruiken onze medewerkers Twee-Factor Authenticatie bij toegang tot onze facturatie- en CRM applicaties.
 • De servers waarop onze websites, diensten en databases bewaard worden staan in Nederland en vallen dus onder de EU-privacywetgeving.
 • Onze hostingprovider is in het bezit van de ISO/IEC 270001 certificering voor informatiebeveiliging.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@hellenique.nl.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reclamo Hellenique en/of Hellenique Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@hellenique.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons